ביטול עסקה / דרכי ביטול

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

  •  צוות שירות הלקוחות של מכונת תפירה– בהודעה בעל פה בטלפון מס' 0548266627  בימים א' – ה' בין השעות 09:00-20:00
  • בדואר אלקטרוני לכתובת orders@mechonattfira.com
  • בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת קרית מוצקין שד קקל 15
  • בדואר רשום קרית מוצקין שד קקל 15 מיקוד 2632507