מכונות תפירה ממוחשבות  – מכונות תפירה אלקטרוניות מציעות הגדרות תפר אוטומטיות, בקרת מהירות ותכונות אחרות לשימוש.